CACIB Chemnitz (Niemcy) 2.04.2016r

CACIB Chemnitz 2.04.2016r.

sędzia: Rainer Jacobs (DE)

MELODY Senida Poland v.1/3, CAC, CAC VDH, CACIB, Best of Breed

ukończyła INTERCHAMPIONAT !!!