CAC Brno 13.01.2019

CAC Brno 13.01.2019

sędzia: Zdenka Jilkova (CZ)

FLORENTINO Senida Poland (Saffron Sherhy O.K. STARS ACRO x MELISSA Senida Poland)

v.1 /2 CAC ukończył CHAMPIONAT CZECH!

YUICHI Senida Poland (LE VENDOSK WAFER BREAKING NEWS x Solaris Avis FANTASTIC LADY)

v.1 /3, CAC, Narodni Vitez, BOB